Tjänster

Vi tar hand om ditt företagsevent från start till mål. Med över 30 års samlade erfarenheter, kompetenta samarbetspartners och väl beprövade arbetsmetoder kan vi ge dig den hjälp du behöver.

VÅRA MEDARBETARE

Vi har under åren byggt upp ett  brett nätverk av kvalitetssäkrade underleverantörer och samarbetspartners, och därför kan vi alltid matcha rätt kompetens, produkt och tjänst för just dina unika önskemål och behov. Var och en av våra medarbetare är specialister inom sitt område och kan på bästa sätt komplettera våra resurser. Med detta arbetssätt kan vi alltid erbjuda dig som kund flexibilitet och exklusivitet i såväl planeringen som utförandet av ditt event.

VÅRA TJÄNSTER

PerfektEvent har en bred kompetens och vi erbjuder tjänster inom en mängd olika områden. Några av de saker vi kan hjälpa dig med är:

  • Möten, konferenser och mässor
  • Utbildningar, studieresor och seminarier
  • Personalfester, julfester och kick-offer
  • Jubileer och invigningar
  • Provningar, golftävlingar och kundaktiviteter

Eller – hyr in en projektledare
Väljer du/företaget istället att boka hela eller delar av arrangemanget själva, kan ni ta hjälp av en eventkoordinator/projektledare från oss som ser till att hålla ihop alla delar. Med en erfaren koordinator/projektledare från oss, säkerställer ni att ingen liten detalj faller mellan stolarna och att ert arrangemang genomförs utan logistiska missar.

VÅRA ARBETMETODER

PerfektEvent lägger stor vikt vid den personliga kontakten med dig som kund. Därför har vi alltid en huvudansvarig projektledare som håller en regelbunden dialog med dig. Hon eller han har ansvar för produktionen och följer den från start till mål. Vid sidan av projektledaren finns flera medarbetare som ansvarar för var sitt område, utifrån sin speciella kompetens.

Genom att ha en huvudansvarig till vilken du alltid kan vända dig, säkerställer vi den trygghet som ligger till grund för vårt arbete. För att ditt företagsevent sedan ska bli så lyckat som möjligt arbetar vi utifrån fem viktiga moment.

Analys

För att ett event ska upplevas som lyckat är det av betydande vikt att vi och kunden har samma uppfattning om hur slutproduktionen ska se ut. I analysmomentet tar vi reda på vad du som kund har för syfte och resurser när det gäller just ditt event. Vi är också intresserade av dina egna idéer och erfarenheter, dina förväntningar och vilket budskap som ska kommuniceras.

Formgivning

Efter att ha inhämtat tillräckligt med information låter vi kreativiteten flöda fritt. Det är även här som vi vid behov plockar in våra specialister. Det kan handla om varumärkes- och designstrateger eller någon annan expertis som just ditt event behöver.

Detaljplanering/logistik

Detta moment säkerställer varje liten detalj. Genom flödesscheman och checklistor bestämmer vi vem som gör vad, när det ska göras och hur. Vi ser till att alltid ligga flera steg före och lämnar ingenting åt slumpen.

Genomförande

När det är dags för det sista momentet är vi fulla av tillförsikt. De noggranna förberedelserna säkerställer att ditt event blir lika lyckat som vi utlovat. Självklart finns den huvudansvarige projektledaren med på plats under hela genomförandet. Även våra rutinerade och lösningsorienterade eventvärdar står redo att bistå kunden med allt som kan komma att behövas för att ta projektet segrande i mål.

Uppföljning

Efter att eventet genomförts, träffar vi dig igen för att utvärdera och sammanfatta hela projektet

Per och Susanne