Miljöpolicy

PerfektEvent AB ska genom kloka val och god miljövård driva ett lönsamt företag med minsta möjliga belastning på miljön och naturens resurser.

Vi skall bidra till att vi uppnår de internationella miljömålen för ett uthålligt och bärkraftigt samhälle. Vi har därför antagit denna miljöpolicy som skall utgöra grunden för vårt miljöarbete.

Vi ska inom vår verksamhet:

 • planera och genomföra varje aktivitet så att relevanta miljöaspekter i uppdragen alltid hanteras på ett seriöst och kompetent sätt.
 • genom löpande utbildning och information motivera våra medarbetare till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande.
 • informera uppdragsgivaren om – och föreslå – det mest miljövänliga transportalternativen.
 • i möjligaste mån, välja samarbetspartners med motsvarande eller högre miljömål.
 • minska vår miljöbelastning på våra kontor genom att
  • minska användning av energi och material och
  • ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor samt
  • hantera vårt avfall på bästa sätt
 • genom kontinuerlig uppföljning utvärdera och förbättra våra miljömål
 • efterleva gällande lagar och förordningar som minimikrav.

Upplands Väsby, 30 April 2006

Susanne Herke
Styrelseordförande

Per och Susanne